Asukkaat

Avainsuoja on kehitetty nimenomaan asukkaiden turvallisuuden ja pelastustoimen sekä ensihoidon pääsyn helpottamiseksi kansalaisen avuksi.

Liian usein ambulanssin vasteaikaan sisältyy varsinkin öisin luvattoman paljon odottelua rapun ulko-oven edessä tai asunnon oven takana.

Avainsuojan viranomaistoiminto tarkoittaa sitä, että esimerkiksi alueen viranomaisnumerot on mahdollista liittää järjestelmään, jolloin järjestelmä tunnistaa puhelin-numeron automaattisesti viranomaistahoksi.

Avainsuojan avauduttua, viranomaisen avauksessa käytettyyn puhelimeen saapuu välittömästi tekstiviestinä osoite tiedot ja missä avainsuoja on aukaistu SMS viestinä.

Toiminnon tarkoituksena on säästää kallisarvoisia minuutteja akuuteissa tilanteissa, joissa esim. sairaskohtauksen saanut ihminen on kyennyt soittamaan ambulanssin, mutta tilan heikennettyä ei itse kykene enää avaamaan ovea tai päästämään auttajia rappukäytävään.

Autettavan asunnon oven murtaminen siirtää hoidon aloittamista aina tuonnemmaksi.

Aivo- ja sydän-infarktipotilaiden kohdalla pikainen apu on elintärkeää ja ajoissa aloitettu liuotushoito edesauttaa selviytymistä ja kohtauksesta toipumista pidemmällä aikavälillä.

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoito viranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen. (Järjestyslaki 8 §)

Niin ikään E-avain helpottaa ja yksinkertaistaa viranomaisten operatiivista toimintaa mahdollistamalla mutkattoman sisäänpääsyn kohdeasuntoon ympäri vuorokauden.

Näin kiireellisyys arvioidaan

A-luokka
Jos on syytä epäillä, että potilaan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna
Esimerkiksi:
Tajuttomuus ja elvytyksen tarve
Veden varaan joutuminen, jos uhri on edelleen veden alla
Kova, sydänkohtaukseen viittaava rintakipu
Hätäsynnytys
Ensihoidon saamisen tavoiteaika: 8 minuuttia
B-luokka
Jos tilanteen vakavuudesta ei ole varmuutta, mutta riski arvioidaan korkeaksi
Esimerkiksi:
Hukuksiin joutuminen, jos potilas on jo saatu virkoamaan ja vedestä pois
Tajuttomuus, jos potilas hengittää ja reagoi käsittelyyn
Myrkytys, jos potilas reagoi käsittelyyn
Tavoiteaika: 8 minuuttia
C-luokka
Jos peruselintoimintojen tila on vakaa tai niiden häiriintyminen lievää, mutta potilas tarvitsee nopeaa arviointia
Esimerkiksi:
Hengitysvaikeudet, jos potilas pystyy puhumaan
Lievät palovammat aikuisella
Alilämpöisyys, jos potilaan yleistila on hyvä
Kovat vatsakivut, jotka eivät ole jatkuvia
Tavoiteaika: 30 minuuttia
D-luokka
Jos potilaan tila on vakaa, mutta ensihoidon tarve tulee arvioida
Esimerkiksi:
Lievät haavat, jos potilas ei pysty itse hakeutumaan hoitoon
Vähitellen pahentuneet kivut
Ripulin tai oksentelun vuoksi hitaasti heikentynyt yleistila
Tavoiteaika: 2 tuntia