e-ovi

Kerrostalon turvallisuusriski taloyhtiöissä ovat alaovien numerokoodijärjestelmät. Vaikka koodisarjoja vaihdettaisiin säännöllisesti, ne ovat muutaman viikon kuluessa jo laajan joukon tiedossa, kun niitä jaetaan lehdenjakajille, pitsaläheteille ja satunnaisille vieraille.

E-avaimen ratkaisu toimii yksinkertaisesti siten, että järjestelmän soitetaan puhelimella, joka avaa oven ilman, että puheluun vastataan.  (maksuton CLIP toiminto) E-oven aukaisu voidaan suorittaa myös vain valtuutettuihin numeroihin, jolloin tunnistetaan soittajan numeron.

E-ovi muodostaa aika perusteisen lokitiedoston mistä ilmenee kaikki siihen soitetut numerot. Tapahtumia mahtuu useita tuhansia SD kortin muistiin. Kulkutapahtumia voidaan tarkastella hyvin tarkasti, esim. tietyn, päivän tai kellonajan mukaan.

Järjestelmä toimii GSM verkon kautta ja sitä voi käyttää kaikilla ja kaikenikäisillä gsm puhelimella, joten käyttö ei siis vaadi erillistä applikaatiota tai älypuhelinta.

Matkapuhelimen käyttö ”virtuaalisena avaimena” lisää asukkaiden kulkemisen joustavuutta, avainturvallisuutta ja lisäksi mahdollistaa myös kulun seurannan.

E-ovessa itsessään on monitasoinen suojaus hakkerointia vastaan. Näitä ovat tilaajan laitetunniste IMEI, laiterekisterit EIR ja CEIR sekä e-ovessa oleva SIM-älykortin lukitseva PUK-koodi väärinkäyttötilanteita varten.

Patentti FI 127983 B

Tulosta esite PDF