Turvallisuus

Asukasturvallisuus vahvistuu taloyhtiössä
Järjestelmän kautta voidaan selvittää asukaskohtaisesti tapahtumien kulku mahdollisen vahinkotapauksen sattuessa, tarkistamalla suoraan lokitiedoista milloin valvotusta ovesta on kuljettu.

Laitteesta löytyvät tiedot eivät kuitenkaan ole suoraan yksilöitäviä henkilötietoja, joten tallennettavat tiedot ovat turvallisia myös uuden GDPR-lainsäädännön puolesta.

Taloyhtiön asukasturvallisuus vahvistuu ja kustannukset pienenevät, koska tunnistetta ei voi kopioida ja kadonnut tunniste voidaan mitätöidä ohjelman kautta.

Järjestelmällä voidaan välittää myös hälytystietoja esimerkiksi auki jääneestä portista tai ovesta. Tällöin kohteelle ei tarvita erillistä jatkuvaa valvontaa, vaan laite antaa ilmoituksen annettuun numeroon tekstiviestillä.

Taloyhtiön asukkaille järjestelmä tuo lisäturvaa, sillä keskusyksikköön on mahdollista lisätä avunantajien, esim. ambulanssien puhelinnumerot.

Tämä takaa nopean sisäänpääsyn huoneistoon esim. äkillisen sairaskohtauksen sattuessa. Jokainen minuutti hoidon saamisen ja/tai aloittamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää.