Turvallisuus

Kerrostalojen E-avainsuoja on patentoitu, matkapuhelimella hallittava avausjärjestelmä.

Matkapuhelin-verkon käyttö tuo järjestelmään käyttövarmuutta eikä käyttäjä ole riippuvainen applikaatioiden vaatiman nettidatan saatavuudesta ja matkapuhelinverkko itsessään on erittäin toimintavarma. Keskusyksikkö tunnistaa sisään tulevan rekisteriin ilmoitetun puhelinnumeron ja avaa E-avainsuojan etänä ilman, että puheluun vastataan ja sekä lähettää SMS viestin valittuun puhelinnumeroon.

Puhelinlaitteessa on monitasoinen suojaus hakkerointia vastaan. Näitä ovat tilaajan laitetunniste IMEI, laiterekisterit EIR ja CEIR sekä puhelimessa oleva SIM-älykortin lukitseva PUK-koodi väärinkäyttötilanteita varten.

Järjestelmän kautta voidaan selvittää tapaus kohtaisesti tapahtumien kulku mahdollisen vahinkotapauksen sattuessa, tarkistamalla suoraan lokitiedoista milloin E-avainsuoja on aukaistu.

Laitteesta löytyvät tiedot eivät kuitenkaan ole suoraan yksilöitäviä henkilötietoja, joten tallennettavat tiedot ovat turvallisia myös uuden GDPR-lainsäädännön puolesta.