Turvallisuus

Kiinteistössä tai asunto-osakeyhtiössä tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. Henkilön tehtäviin kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten avainten, luovutusten, palautusten ja lainauksien valvominen sarjoituksen muutokset lisäavainten tilaaminen opastaa asukkaita turvalliseen avainten säilytykseen ja käyttöön.

Perinteiset, mekaaniset avaimet ovat edelleen yleisimpiä lukitusjärjestelmiä suomalaisissa taloyhtiöissä, vaikka uudet elektromekaaniset avaimet yleistyvät myös asuinkiinteistöissä.

Avainhallintaan – tai pikemminkin sen puutteellisuuteen – havahdutaan usein, kun isännöintiliikkeelle tulee nippu uusia kohteita.
Vanhoilta ylläpitäjiltä saadun materiaalin inventointi paljastaa, että luovutetut avaimet on kirjattu hätäisesti vihkokirjanpitoon.
Kysymys kuuluu pian, että missä ja kenellä nämä avaimet oikeasti ovat? Teillä tietymättömillä on usein vahvoja avaimia, kuten yleis- ja huoltoavaimia.

Asunto-osakeyhtiölaissa ei nimenomaisesti säädetä siitä, kenelle taloyhtiön rakennuksen yleisavain voidaan luovuttaa.

Lain mukaan tämä oikeus on yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla, kun osakehuoneistoon pääsy on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi taikka huoneistossa suoritettavan kunnossapito- tai muutostyön tai näiden valvomiseksi (AOYL 8:1 §).

Käytännössä valtuutuksen antaminen tulee useimmiten kyseeseen talonmiehelle tai huoltomiehelle yhtiön teettäessä huoneistossa korjaustöitä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Avaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Kiinteistön lukituksen sarjoitus on järjestettävä siten, että yleisavainta ei tarvitse luovuttaa kiinteistön hoito- tai ylläpitotehtäviä varten. Yleisavainta ei saa käyttää normaalina jokapäiväisenä käyttöavaimena.

Avainsuojassa on reittiavain, millä on pääsy rappukäytävän jokaiseen huoneistoon ja näin avun saanti nopeutuu oleellisesti.

Matkapuhelin-verkon käyttäminen tuo järjestelmään käyttövarmuutta eikä käyttäjä ole riippuvainen applikaatioiden vaatiman nettidatan saatavuudesta ja matkapuhelinverkko itsessään on erittäin toimintavarma.

Avainsuojassa itsestään  on monitasoinen suojaus hakkerointia vastaan. Näitä ovat tilaajan laitetunniste IMEI, laiterekisterit EIR ja CEIR sekä avainsuojassa oleva SIM-älykortin lukitseva PUK-koodi väärinkäyttötilanteita varten.

Järjestelmälokin kautta voidaan selvittää tapaus kohtaisesti tapahtumien kulku mahdollisen vahinkotapauksen sattuessa, tarkastamalla suoraan lokitiedoista milloin avainsuoja on aukaistu ja kenen toimesta.

Avainsuojasta löytyvät lokitiedot eivät kuitenkaan ole suoraan yksilöitäviä henkilötietoja, joten tallennettavat tiedot ovat turvallisia myös uuden GDPR-lainsäädännön puolesta.