Kiinteistö

KERROSTALO

Nykytrendi on se, että myös päivällä porraskäytävän ovi pidetään lukittuna, sen saa auki avaimella, ovipuhelimella tai koodilukijalla. Yöllä sähköiset avausmahdollisuudet kytketään pois päältä, ja sisäänpääsy onnistuu vain omalla avaimella. Käytännössä pelastus-henkilökunnan pääseminen kerrostaloihin on käynyt vaikeaksi. Hätätilanteessa kuluu usein aikaa sen pohtimiseen, odotetaanko huoltomiestä vai pyydetäänkö virka-apua oven murtamiseen. Pahimmassa tilanteessa apua tarvitseva ihminen on kahden lukollisen oven takana, ulko-ovi rappukäytävään ja huoneiston ovi. Jos lainsäädännön tarjoamat oikeutusperusteet eivät anna oikeutta oven rakenteiden rikkomiseen, on edessä usein kymmenien minuuttien odottaminen, kunnes huoltoyhtiön edustaja ehtii paikalle. Nämä kymmenet minuutit voivat olla kohtalokkaita esimerkiksi aivoverenvuodon tai sydänkohtauksen kohdalla.

RIVITALO

Rivitaloyhtiöiden ongelma korostuu kustannustehokkaan ”talkoina” tehtävän kiinteistöhuollon osalta siten että 24/7 päivystystä hoidetaan osakkaiden kesken ja monesti yhtiön avaimet vaihtavat käyttäjää määräajoin mikä heikentää avainturvallisuutta sekä öiset päivystykset luovat omat ongelmat tilanteen sattuessa. Aika ajoin keskustellaan kuka/ketkä todellisuudessa voivat pitää hallussaan yhtiön avaimia ja miten ja missä ajassa yhtiön tiloihin päästään mutkattomasti eri tilanteissa ja toimenpiteissä.

PALVELUTALOT

Palvelutalojen palvelut poikkeavat esimerkiksi tehostetussa palveluasumisesta siinä, että henkilökuntaa ei välttämättä ole jatkuvasti ja ympärivuorokautisesti paikalla, vaan asukkaat saavat käyttöönsä tavallisesti turvapuhelimen ja -rannekkeen, jolla he voivat tarvittaessa kutsua päivystävää henkilökuntaa paikalle. Palvelutaloissa työskentelee ensisijaisesti lähi- ja sairaanhoitajan koulutuksen omaavia henkilöitä. Palvelutaloissa on tavallisesti ympärivuorokautinen päivystys, vaikka paikan päällä ei henkilökuntaa yöaikaan olisikaan. Päivystyksen tarjoavat usein ulkopuoliset hoivapalveluihin tai vartiointiin keskittyneet yritykset.

OMAKOTITALO

Eliniän noustessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa yhä useamman odotetaan pärjäävän kotona entistä pidempään. Kiinteistön omistajan vastuulla on lukitus ja monesti vara-avain on joko naapurin, lähiomaisen tai kotihoitajan hallussa. Yöaikaan tapahtuvat kiireelliset ja kiinteistöön sisälle vaativat toimenpiteet tapahtuvat pahimmassa tapauksessa niin että ovia joudutaan murtamaan väkivalloin auki. Kotona asuvista 75 vuotta täyttäneistä suureneva osa tarvitsee kotihoitoa.

Taloyhtiö

Järjestyslaki 612/2003 8§
Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoitoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen.

Avaimet

Kiinteistö voi itse tai huoltoyhtiön kautta luovuttaa kulkuoikeudet kaikille viranomaiselle harkintansa mukaan. Optimitilanteessa jokaisessa tilannekeskuksessa olisi puhelin, joka avaa valvotusti ja kaikkina kellonaikoina kaikki alueen E-A1 avainsuojan ja on riippumaton kiinteistön omien lukituskäytäntöjen muutoksista.