Kiinteistö

KERROSTALO

Ambulanssin pelastuspartio oli tullut hätävilkkuja käyttäen paikalle, mutta joutui odottamaan oven avaajaa. Mitä jos olisi ollut vielä kiireisempi tapaus? Viranomaisten käyttöön tarkoitettua ovikoodia ei juurikaan enää käytetä. Sitä ei pidetä turvallisena ratkaisuna, koska ne rupeavat leviämään aika nopeasti.

Ensiapua tarvitsevan potilaan henki voi vaarantua, koska viranomaisilla ei ole keinoja päästä lukittujen ovien taakse. Nykylain mukaan sairaankuljettajilla ei ole oikeutta murtautua itse sisään. Ambulanssien henkilökunta joutuu nykyään pyytämään virka-apua pelastuslaitokselta tai poliisilta ovien rikkomiseen.

Ainoana toimivana ratkaisuna nykyisin pitää toistaiseksi sitä, että hätäilmoituksen riskiarvion yhteydessä tulee selvästi tietoon, onko kohteelle esteetön pääsy, ja kenellä mahdollisesti on pääsy sisälle.

Nykytrendi on se, että myös päivällä porraskäytävän ovi pidetään lukittuna, sen saa auki avaimella, ovipuhelimella tai koodilukijalla. Yöllä sähköiset avausmahdollisuudet kytketään pois päältä, ja sisäänpääsy onnistuu vain omalla avaimella. Käytännössä pelastus-henkilökunnan pääseminen kerrostaloihin on käynyt vaikeaksi. Hätätilanteessa kuluu usein aikaa sen pohtimiseen, odotetaanko huoltomiestä vai pyydetäänkö virka-apua oven murtamiseen.

Pahimmassa tilanteessa apua tarvitseva ihminen on kahden lukollisen oven takana, ulko-ovi rappukäytävään ja huoneiston ovi. Jos lainsäädännön tarjoamat oikeutusperusteet eivät anna oikeutta oven rakenteiden rikkomiseen, on edessä usein kymmenien minuuttien odottaminen, kunnes huoltoyhtiön edustaja ehtii paikalle. Nämä kymmenet minuutit voivat olla kohtalokkaita esimerkiksi aivoverenvuodon tai sydänkohtauksen kohdalla.

RIVITALO

Rivitaloyhtiöiden ongelma korostuu kustannustehokkaan ”talkoina” tehtävän kiinteistöhuollon osalta siten että 24/7 päivystystä hoidetaan osakkaiden kesken ja monesti yhtiön avaimet vaihtavat käyttäjää määräajoin mikä heikentää avainturvallisuutta sekä öiset päivystykset luovat omat ongelmat tilanteen sattuessa.

Aika ajoin keskustellaan kuka/ketkä todellisuudessa voivat pitää hallussaan yhtiön avaimia ja miten ja missä ajassa yhtiön tiloihin päästään mutkattomasti eri tilanteissa ja toimenpiteissä. Hyvä avainhallinta tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että tiedetään missä avaimet ovat ja kuka niillä kulkee.

PALVELUTALOT

Palvelutalojen palvelut poikkeavat esimerkiksi tehostetussa palveluasumisesta siinä, että henkilökuntaa ei välttämättä ole jatkuvasti ja ympärivuorokautisesti paikalla, vaan asukkaat saavat käyttöönsä tavallisesti turvapuhelimen ja -rannekkeen, jolla he voivat tarvittaessa kutsua päivystävää henkilökuntaa paikalle.

Palvelutaloissa työskentelee ensisijaisesti lähi- ja sairaanhoitajan koulutuksen omaavia henkilöitä. Palvelutaloissa on tavallisesti ympärivuorokautinen päivystys, vaikka paikan päällä ei henkilökuntaa yöaikaan olisikaan. Päivystyksen tarjoavat usein ulkopuoliset hoivapalveluihin tai vartiointiin keskittyneet yritykset.

OMAKOTITALO

Eliniän noustessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa yhä useamman odotetaan pärjäävän kotona entistä pidempään. Kiinteistön omistajan vastuulla on lukitus ja monesti vara-avain on joko naapurin, lähiomaisen tai kotihoitajan hallussa.

Yöaikaan tapahtuvat kiireelliset ja kiinteistöön sisälle vaativat toimenpiteet tapahtuvat pahimmassa tapauksessa niin että ovia joudutaan murtamaan väkivalloin auki. Kotona asuvista 75 vuotta täyttäneistä suureneva osa tarvitsee kotihoitoa.

HÄTÄTILANNE AVAIN

Kiinteistö voi itse tai huoltoyhtiön kautta luovuttaa kulkuoikeudet kaikille viranomaiselle harkintansa mukaan. Optimitilanteessa jokaisessa tilannekeskuksessa olisi puhelin, joka avaa valvotusti ja kaikkina kellonaikoina kaikki alueen E-A1 ja on riippumaton kiinteistön omien lukituskäytäntöjen muutoksista. Viranomainen saa avaimen nopeasti käyttöönsä ja pääsee viipymättä sisälle taloon ja asuntoon. Avainsuoja on saanut Finanssialan sertifikaatin ja täyttää SFS 5970 luokan 3 vaatimukset. Hätätilanteessa ei tarvitse odottaa huoltomiestä tai murtaa asunnon ovea.