Kerrostalo

Ensihoitajat joutuvat usein tilanteeseen, jossa joku henkilö tarvitsee apua, mutta ei pääse avaamaan oveaan. Kiireellisissä tilanteissa, joissa potilaan terveyden arvioidaan olevan välittömästi uhattuna, voidaan soveltaa rikoslaissa mainittua pakkotilaa. Asuntojen, porraskäytävien ja yhteisten tilojen lukitusturvallisuustasoa lisätään jatkuvasti kiinteistöissä.

Nykytrendi on se, että myös päivällä porraskäytävän ovi pidetään lukittuna, sen saa auki avaimella, ovipuhelimella tai koodilukijalla. Yöllä sähköiset avausmahdollisuudet kytketään pois päältä, ja sisäänpääsy onnistuu vain omalla avaimella. Käytännössä pelastus-henkilökunnan pääseminen kerrostaloihin on käynyt vaikeaksi.

Taloyhtiöiden tulisikin huomioida lakisääteisen rakennuksesta poistumisturvallisuuden lisäksi myös ”hätäsisäänkäynnin” mahdollisuutta. Olisi tärkeää taata pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin nopea sisäänpääsy. Iäkkään ihmisen näkökulmasta on kyse kotona asumisen turvallisuudesta ja turvallisuuden kokemuksesta. Lisäksi omaiset ja lähipiiri kantavat huolta ikääntyneen arjesta ja avun saannista. Ikääntyneen voi olla vaikea liikkua ja päästä avaamaan asuntonsa ovea, vaikka avun tarve olisi pienempikin.

Taloyhtiö voi itse tai huoltoyhtiön kautta luovuttaa kulkuoikeudet pelastusorganisaatioille harkintansa mukaan. Optimitilanteessa jokaisessa tilannekeskussessa olisi puhelin, joka avaa valvotusti ja kaikkina kellonaikoina kaikki alueen kerrostalojen sisääntuloreittien ovet ja on riippumaton taloyhtiöiden omien lukituskäytäntöjen muutoksista.

Vakuutuslaitosten vahva tahtotila on poistaa kiinteistöjen eri tasoiset avaimet kolmansien osapuolten hallusta ja sijoittaa ne kiinteistön tiloihin. Yhtenä vaihtoehtona on tarkasteltu erillisen pelastusavaimen mahdollistamista viranomaiskäyttöön. Pelastusavain sijoitetaan kiinteistöön ja sen käyttö on rajattu ainoastaan viranomaisten ja ensihoidon käyttöön. Eri tahojen vuoropuhelulla ja yhteistyöllä on merkittävä rooli uusien mahdollisuuksien kehitykseen ja käyttöön.

Kantelu Dnro 625/4/14 Hätäkeskuspäivystäjän ja ensihoitajien menetely 2015

Ensihoitotehtävällä ei varmuutta potilaan sijainnista Artturi Korhonen

Avainsäilöjen asentaminen asunto-osakeyhtöihin ja niiden tuoma hyöty turvallisuudelle Tuomas Juuti

Viranomaiskoodin käyttö päättyy Varsinais-Suomen alueella

Avainturvallisuusohje Finanssiala 2017

Lukot Finanssiala 2021