Avainsäilön turvallisuus

Kiinteistön ulkoseinässä voi olla esimerkiksi teletilojen, energiayhtiön, vesilaitoksen tai pelastustoimen avainsäilö. Avainsäilön asentamisesta, toimivuudesta ja mahdollisesta uusimisesta vastaa kiinteistön, taloyhtiönhallitus, isännöitsijä, omistaja ja haltija.

Kiinteistön ulkoavainsäilö

Kiinteistön ulkoavainsäilö (putkilukko) asennetaan upottamalla säiliö kiinteistön seinään ulkopuolelle, näkyvälle paikalle, mielellään noin 2 metrin korkeudelle seisomatasosta. Tarvittaessa avainsäilö on kiinnitettävä läpipulttaamalla. Avainsäilössä on kiinteistön sisäovien reittiavain, jolla on pääsy tarvittaviin tiloihin. Avainsäilö on asennettava huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Kiinteistön ulkopuolelle asennettuun avainsäilöön on oltava varustettuna elektronisella tunnisteella, josta jää lokitieto, mahdollisen mekaanisen sarjoituksen lisäksi.

Kiinteistön sisäavainsäilö

Kiinteistön sisällä, lämmönjakohuoneessa tai muussa vastaavassa lukitussa, rakenteellisen murtosuojausohjeen 2 vaatimukset täyttävässä, teknisessä tilassa on valmistajan ohjeiden mukaan upottamalla asennettu toinen avainsäilö (ns. putkilukko). Avainsäilö on oltava varustettuna elektronisella tunnisteella, josta jää lokitieto, mahdollisen mekaanisen sarjoituksen lisäksi. Avainsäilöstä on siirrettävä tilatieto jatkuvasti valvottuun ja miehitettyyn paikkaan.

Avainsäilössä on asuinkiinteistön asuntojen käyttölukon avain, jolla on pääsy tarvittaviin tiloihin. Kiinteistössä tulisi erotella asuntojen käyttölukkojen ja muiden tilojen avainsarjoitus. Tilassa voi olla toinen avainsäilö, jossa säilytetään kiinteistön teknisten tilojen reittiavainta. Avaimia ei saa luovuttaa missään olosuhteissa kolmannelle osapuolelle.

Pelastustoimen avainsäilöt

Kiinteistön ulkopuolelle asennettuun avainsäilöön sijoitetaan paloilmoittimelle johtava reittiavain. Avainsäilö on oltava varustettuna elektronisella tunnisteella mahdollisen mekaanisen sarjoituksen lisäksi. Aina ei palokunnalle avainta edes ole, sillä se löytyy vain jos kiinteistössä on automaattinen paloilmoitin- tai sammutusjärjestelmä.

Pelastustoimen tulee säilyttää hallinnassaan olevia avaimia turvallisesti, niin että ne eivät ole ulkopuolisten nähtävillä. Jos avaimia säilytetään pelastustoimen autoissa, on niiden oltava autoon kiinnitetyssä lukitussa avainsäilössä tai avainkaapissa. Säilytettäessä avaimia pelastusasemalla on niiden oltava lukitussa metallisessa standardin SFS-EN 14450 mukaan testatussa avainkaapissa. Mikäli asemalla ei ole jatkuvaa miehitystä, on avainkaappi sijoitettava murtohälytys- tai vastaavalla järjestelmällä valvottuun tilaan. Valvontajärjestelmästä on johdettava hälytystieto paikkaan, jossa on jatkuva miehitys.

Teletilojen lukitus

Kiinteistön sisäverkkoa, kuten yleiskaapelointijärjestelmää, yhteisantenniverkkoa ja -järjestelmää tai muuta vastaavaa kiinteistön sisäistä viestintäverkkoa käytetään yleisten viestintäverkkojen liittymien kytkemiseen. Sisäverkon laitteita ja kytkentöjä varten tarvittavien laitetilojen tulee olla lukittuja. Lukituksella turvataan viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10 §:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön yhteisten laitetilojen lukituksesta ja niiden tietoturvallisuudesta. Jos kiinteistö sijaitsee vuokramaalla, omistajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan kiinteistön haltijaan. Yhteisillä laitetiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita. Yhteisiä laitetiloja ovat talojakamo, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin tiloihin asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat. leisen viestintäverkon liittymän haltija vastaa hallitsemissaan tiloissa sijaitsevien, omassa käytössään olevien laitetilojen lukituksesta.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M) sisältää kiinteistön sisäisten viestintäverkkojen tekniset vaatimukset.

Avainturvallisuus

Taloyhtiön yleisavain on yleensä joko taloyhtiön, talonmiehen tai huoltoyhtiön hallussa. Tavallisin tapa lienee, että taloyhtiö on tehnyt huoltoyhtiön kanssa hallussapitosopimuksen ja avain on siis huoltoyhtiön hallussa.

Taloyhtiöllä on velvollisuus huolehtia, että heidän kunnossapitovastuullensa kuuluvat järjestelmät toimivat. Tämän vuoksi taloyhtiön edustajalla on asunto-osakeyhtiölain mukainen oikeus mennä yleisavaimella asuntoon suorittamaan korjauksia tai tarkastuksia.

Jos asunnossasi on turvalukko tai taloyhtiön yleisavain ei sovi lukkoosi, vara-avain kannattaa toimittaa kiinteistöhuoltoon mahdollisia vika- ja ovenavauskäyntejä varten. Tulipalon, vesivahingon, sairauskohtauksen tai muun hätätapauksen sattuessa ovi joudutaan muuten murtamaan auki. Korvausvastuu määräytyy kunnossapitovastuun mukaan.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Avaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa. Hyvä avainhallinta tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että tiedetään missä avaimet ovat ja kuka niillä kulkee.

Kiinteistössä tai asunto-osakeyhtiössä tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. Henkilön tehtäviin kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten avainten, luovutusten, palautusten ja lainauksien valvominen sarjoituksen muutokset lisäavainten tilaaminen opastaa asukkaita turvalliseen avainten säilytykseen ja käyttöön.

Kiinteistojen-laitetilojen-lukitus.pdf 

FA_Pelastustoimen_avainsailot.pdf

FA_Avainturvallisuus_2021.pdf