Taloyhtiön yleisavain on yleensä joko taloyhtiön, talonmiehen tai huoltoyhtiön hallussa. Tavallisin tapa lienee, että taloyhtiö on tehnyt huoltoyhtiön kanssa hallussapitosopimuksen ja avain on siis huoltoyhtiön hallussa.

Taloyhtiöllä on velvollisuus huolehtia, että heidän kunnossapitovastuullensa kuuluvat järjestelmät toimivat. Tämän vuoksi taloyhtiön edustajalla on asunto-osakeyhtiölain mukainen oikeus mennä yleisavaimella asuntoon suorittamaan korjauksia tai tarkastuksia.

Jos asunnossasi on turvalukko tai taloyhtiön yleisavain ei sovi lukkoosi, vara-avain kannattaa toimittaa kiinteistöhuoltoon mahdollisia vika- ja ovenavauskäyntejä varten. Tulipalon, vesivahingon, sairauskohtauksen tai muun hätätapauksen sattuessa ovi joudutaan muuten murtamaan auki. Korvausvastuu määräytyy kunnossapitovastuun mukaan.

Kiinteistössä tai asunto-osakeyhtiössä tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. Henkilön tehtäviin kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten avainten, luovutusten, palautusten ja lainauksien valvominen sarjoituksen muutokset lisäavainten tilaaminen opastaa asukkaita turvalliseen avainten säilytykseen ja käyttöön.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Avaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa. Hyvä avainhallinta tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että tiedetään missä avaimet ovat ja kuka niillä kulkee.